VIC DANA

18

Pita učiteljica:
– Ako bih u jednoj ruci imala pet jabuka, a u drugoj šest, šta bih onda imala?
Perica odgovori:
– Ogromne ruke!