Tehničko funkcionalne komponente

Tehničko-funkcionalne komponente dizajna, kroz proces dizajniranja prelaze u tehničkofunkcionalni
kvalitet proizvoda. Svaki proizvod mora da funkcioniše-radi, odnosno da
proizvodi neko dejstvo: statično (fiksiran na jednom mjestu ill za neki drugi proizvod) ill
dinamično (kada svoje funkcije obavlja u kretanju). Tehnicko-funkcionalna komponenta
kao sinonim tehničko-funkcionalnog kvaliteta proizvoda, mora biti tako zastupljena u
procesu dizajniranja da bude saglasan zahtjevima tržišta. Ovi zahtjevi proističu iz potrebe
ljudi da ih proizvod zamjeni u nekoj radnji (automobil, strug, kran i si.), da im zaštiti život
i tijelo (kuća, odjeća, obuća i si.) itd. Dizajniranje bilo kog proizvoda mora biti u
saglasnosti sa zahtjevima potrosača, koji do dizajna stizu posredstvom marketinga.
Tehnicko-funkcionalni kvalitet proizvoda je prvi nastao, i to sredinom devetnaestog vijeka
kada se prelazilo sa zanatske na industrijsku proizvodnju. Pored toga što proizvodi moraju
da funkcionišu, danas su se pojavili novi zahtjevi: estetski, ekonomski i ergonomski. Stalni
razvoj proizvoda dovodi do kvalitetnijih proizvoda, pa su proizvodi sve funkcionalniji,
odnosno, raste im nivo tehničko-funkcionalnog kvaliteta.

8

Funkcionalnost je samostalni kvalitet proizvoda i moze se samostalno posmatrati. Naime,
jedan proizvod moze biti izuzetno funkcionalan, ali sa niskim estetskim i ergonomskim
kvalitetima. Pri dizajniranju i danas se akcenat stavlja na funkciju, ali se vodi računa i o
tome da proizvod bude lijep, da je ergonomičan, da ima prihvatljivu cijenu itd. Međutim,
mnogi dizajneri jos uvijek pripadaju poznatom pravcu u dizajnu – funkcionalizmu. Takvi
stvaraoci, ako ne uspeju da u ukupnom kvalitetu uravnoteže navedene komponente, tj.
kvalitete, dovode svoje preduzeće u opasnost da tržištu prezentira funkcionalne, ali
jednolicne proizvode.
Tehničko-funkcionalne komponente u procesu dizajniranja prolaze kroz sljedeće specifične
aktivnosti, kojima se ideja prevodi u proizvod:
􀂃 stvaranje ideja,
􀂃 kreiranje,
􀂃 konstruisanje,
􀂃 izbor materijala,
􀂃 izrada prototipa proizvoda.

Ovim se stvara tehničko-funkcionalni kvalitet koji se u upotrebi proizvoda manifestuje
kroz:
􀂃 funkcionisanje proizvoda kako je predvidjeo dizajner i kako očekuje potrošač,
􀂃 bezotkaznost proizvoda,
􀂃 očekivane ekonomske efekte u funkcionisanju,
􀂃 minimalnu potrošnju energije,
􀂃 jednostavno i jeftino održavanje,
􀂃 dugoviječnost proizvoda,
􀂃 bezopasnost po zdravlje i život čovjeka, ekologičnost itd.
Najvažniji elementi koji ulaze u tehničko-funkcionalnu komponentu su:
􀂃 materijal;
􀂃 konstrukcija proizvoda;
􀂃 kvalitet izrade u tehnoloskom procesu.
Ovo su tri bitna elementa ukupnog kvaliteta proizvoda, odnosno njegove cijene na tržištu.