Pre nekoliko meseci morao sam da odem na službeni put, i sad pošto su moji drugovi bili zauzeti

45

Pre nekoliko meseci morao sam da odem na službeni put, i sad pošto su moji drugovi bili zauzeti, ostavim ja mog psa, staforda, kod bake u stanu. Vraćam se posle nedelju dana, očekujući sad će baka da me psuje, da je bio nemiran… Ulazim ja, kad ono gospodin leži na sofi u nekom džemperiću, kulira, a bakica će meni: ‘Ja mu isplela džemper sine, vidim da mu je hladno kad ga izvodim u šetnju.’