Dizajn kao simbol kvaliteta

Kvalitet je materijalno svojstvo i posljedica strukture proizvoda. Kvalitet za čovjekova čula
može biti vidljiv i nevidljiv. Prvi, vidljiv kvalitet je dostupan čulima: veličina, oblik, boja,
kvalitet tona (muzički uredjaj), kvalitet teksture i sl. Takodje, kvalitet koji se može ocijeniti
testitanjem proizvoda (vožnja automobila, sjedenje na stolici ili fotelji, ležanje na ležaju i
sl.) je vidljiv kvalitet. Vidljivi kvalitet proizvoda se stvaraju, analiziraju, ocjenjivaju,
koriguju u procesu dizajniranja. Kasnije intervencije (redizajniranje) su složenije i skuplje
sa neizvijesnim ishodom.
Nevidljiv kvalitet proizvoda čovjek ne može ocijeniti ni čulima ni isprobavanjem. To su
fizičko – mehanička svojstva materijala, neki dijelovi sklopa ili podsklopa koji se ” ne
vide” i dr. Nevidljiv kvalitet se može deklarisati, a da i ne postoji (to nije praksa
renomiranih proizvodjača). Nivo kvaliteta (nizak, srednji, visok ili luksuzni), različito
zadovoljava potrebe ljudi. Proces dizjniranja treba prilagoditi zahtijevanom nivou kvaliteta
i odgovorajućoj cijeni. Osnovno je da proizvod mora da ima kupca kako bi proizvodjač
ostvario željeni profit.

3
Kvalitet proizvoda u materijalnom smislu i u smislu njegove upotrebne vrijednosti
predstavlja njegovu sposobnost da:
1. služi svrsi i da zadovolji potrebu kupca,
2. ne otkazuje u upotrebi,
3. lako se održava i servisira,
4. minimalno troši energiju,
5. bude estetičan,
6. ekonomičan, ergonomičan i dr.
Proizvod sa ovim svojstvima stvara stručni tim dizajnera i saradnika. Kvalitet zavisi od
stručnosti, iskustva i vještine dizajnera, kao i od drugih faktora: tehnički, tehnološki,
organizacioni. To su nivoi tehnologije, kvalitet materijala, stručnost radne snage i kontrola
u proizvodnji. Proizvod mora da se nalazi u okviru sistema kvaliteta (TQM).
Kvalitet proizvoda stvara dizajn, odnosno tim diozajnera. U teoriji i praksi se dizajn smatra
pojmom kvaliteta proizvoda. Tada se podrazumijeva da je dizajn uspješan, odnosno da ga
stvara stručan, kreativan i sposoban tim dizajnera. Takvi dizajneri su veoma važni za
svako preduzeće. Oni su kreatori proizvoda i stvaraoci kvaliteta proizvoda, sa velikim
uticajem na poslovanje preduzeća.

Add a Comment

Your email address will not be published.